Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hukuk Müsavirliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hukuk Müsavirliği

Hukuk Müşavirliği; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 51. Maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 26 ve 35. maddeleri gereğince oluşturulmuş bir ana hizmet birimidir.

 

Misyon

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak, sorunsuz ve objektif bir biçimde yürütülebilmesini teminen her türlü hukuki hizmeti vermek, Üniversitemizin hak ve menfaatlerini savunmak.

Vizyon

Hukuki düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine bağlı, gelişime açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile en iyi hizmeti sunmak.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2018, Pazartesi