Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvuruların işlemleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hukuk Müşavirliği bünyesindedir.

Kanun ve Yönetmelikler

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Yönetmeliği
Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması ile ilgili Başbakanlık Genelgesi
Kurum Dosya Planı
Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar
Bilgi veya Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği
Bilgi Edinme Kamu Hizmet Envanteri Tablosu
Bilgi Edinme Kamu Hizmet Standartları Tablosu 

 

Bilgi Edinme Başvurusu Formları

Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler


NOT: Başvurular, "Gerçek Kişiler" veya "Tüzel Kişiler" formları doldurularak yazılı, elektronik posta veya faks ile yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular için

Adres: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10.KM Kütahya/ Türkiye

Fax: 0 (274) 265 22 47
E-posta: bilgi@dpu.edu.tr
Not: "Bilgi Edinme Kanunu" çerçevesinde Bilgi veya belgeye erişimin ücretlendirilmesi durumunda Üniversitemizden bilgi almak isteyen özel ve tüzel kişilerin, kendilerine bildirilen Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretini  Ziraat Bankası Kütahya Şubesi TR790001000179350642645001 IBAN NOLU D.P.Ü ANA TAHSİLAT HESABINA  yatırmaları ve ödeme yaptıklarına dair banka dekontunu elden veya faks ile Bilgi Edinme Birimine ulaştırdıkları takdirde, ilgili Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde kendilerine bilgi verilecektir

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, Perşembe