CİMER Kamu Hizmet Standartları Tablosu

                                                                                     T.C.

                                            KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

                                                                                    CİMER

                                                            KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

                                                                 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

S.N.

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ

1

CİMER aracılığıyla vatandaşların her türlü yazılı ihbar, şikayet, teklif ve dileklerinin değerlendirilmesi hususunda kamu kurumları arasında koordinasyonun sağlanması

Dilekçe (Dilekçede ad ve soyadının yazılı olması. Adres olması. İmzalı olması. Belli bir konuyu içermesi.) veya BİMER Başvuru Formu

Not: Şahsen veya Alo 150 Telefon Hattından da başvuru yapılabilir.

 

 

 

1 GÜN

2

Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

Dilekçe, CİMER veya Bilgi Edinme Başvuru Formu

 

 

15 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:

İkinci Müracaat Yeri:

İsim

: Doç.Dr.Atilla BATUR

İsim

: Av.Betül AKIN ÖMERGİL

Unvan

: Genel Sekreter

Unvan

: Hukuk Müşaviri

Adres

:Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik / KÜTAHYA

Adres

: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği / KÜTAHYA

Telefon

: 0274 443 1046-1047

Telefon

: 0274 443 1665

Faks

: 02742652013

Faks

: 02742652247

e-Posta

: genelsekreterlik@dpu.edu.tr

e-Posta

: bilgi@dpu.edu.tr

 
Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, Çarşamba