Dikkat!... Personel Disiplin Soruşturmalarında Değişiklik

DİKKAT!..

            Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elamanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne dayanak teşkil eden 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (b) fıkrasının İkinci Cümlesi Anayasa Mahkemesi’nin 14.01.2015 tarih ve 2014/100 E. 2015/6 K. sayılı kararıyla iptal edildiğinden; henüz tamamlanmamış olan ve bundan sonra başlatılacak olan tüm disiplin soruşturmalarında, 2547 sayılı Kanunun (a) bendi ile diğer maddelerinde özel olarak düzenlenen disipline dair hükümler dışında, 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümlerinin uygulanması; her iki kanunda bulunmayan usul kuralları açısından ise Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 12.11.2015 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Bu karar Üniversitemize Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.11.2015 tarih ve 10501 sayılı yazısıyla 04.12.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

            Bu tarihten itibaren, henüz tamamlanmamış olan ve bundan sonra başlatılacak tüm disiplin soruşturmalarında buna göre işlem yapılması gerekmektedir.

15 Nisan 2016, Cuma / 972 defa okundu.

Duyurular


Tüm Duyurular